Taisyklės

Grąžinimo teisė

Bet kurį internetu įsigytą SOLERETE gaminį per 14 dienų nuo užsakymo gavimo Jūs galite grąžinti ir atgauti už jį sumokėtus pinigus. Norėdami atgauti pinigus, Jūs turite per 14 darbo dienų paštu mums atsiųsti nepažeistą prekę. Pinigai Jums bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą. Jei norėsite grąžinti internetu pirktus gaminius, prašome skambinti mums tel.: (8~6) 8528584 arba rašyti adresu: info@beretes.com . SOLERETE , Pavilnio Sodų 8-oji 5, LT-11303, Vilnius, Lietuva.

Grąžinimas:

Jei norite grąžinti internetu pirktus gaminius, prašome skambinti mums tel.: (8~6) 8528584 arba rašyti adresu: info@beretes.com 

Garantija:

Jei liksite nepatenkinti pirkiniu, šį internete įsigytą SOLERETE gaminį galite grąžinti per 14 dienų nuo užsakymo atsiėmimo datos ir susigrąžinti pinigus.

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. SOLERETE elektroninės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą SOLERETE Parduotuvėje.
2. SOLERETE turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą SOLERETE Parduotuvei, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“.
4. SOLERETE atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes

3. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą SOLERETE. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su SOLERETE Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
4. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas SOLERETE. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, , kai SOLERETE gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
5. Klientui pateikus užsakymą, SOLERETE sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
6. SOLERETE gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir  SOLERETE vykdymo pradžios momentu.
7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas SOLERETE duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

III. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2  SOLERETE nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. SOLERETE parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu SOLERETE, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl SOLERETE ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. SOLERETE per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
5. SOLERETE įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1. SOLERETE įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės.
5.2. SOLERETE įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. SOLERETE  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame SOLERETE.
5.3. SOLERETE visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, SOLERETE įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
5.5,. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

IV. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš SOLERETE Parduotuvėje nurodytu būdu: banko pavedimu, pavedimu per Paysera sistemą, Paypal sistemą arba mokėdamas grynais (kurjeriui, pristačius prekę).
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik SOLERETE gavus apmokėjimą už prekes.

V. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
3.1, nebuvo naudojamos;
3.2. nebuvo sugadintos;
3.3. neprarado prekinės išvaizdos.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti SOLERETE prekių įsigijimo dokumentus.
4. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui susisiekus su SOLERETE darbuotojais ir kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
5. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti SOLERETE tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą SOLERETE banko sąskaitą.
6. Tais atvejais, kai SOLERETE neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
7. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
8. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

VI. Prekių pristatymas

1. SOLERETE įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai SOLERETE sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, SOLERETE įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti SOLERETE  pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių Kurjeriui neturėjus galimybių pristatyti prekes, Kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su Kurjeriu suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos SOLERETE, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, SOLERETE visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
5. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, SOLERETE atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
6. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai SOLERETE.

VII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai SOLERETE turi būti teikiami elektroniniu paštu  info@beretes.com arba telefonu Nr. 8~68528584.
2. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.
4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. SOLERETE ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

VIII. Privatumo politika

1. SOLERETE patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. SOLERETE patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. SOLERETE įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus SOLERETE partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas SOLERETE Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes SOLERETE Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, SOLERETE atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant SOLERETE Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio

IX. Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles  nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja SOLERETE. Bet koks komentaro talpinimas SOLERETE elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis SOLERETE nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
2. SOLERETE visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu SOLERETE pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą SOLERETE elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jos komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.